11

Zeegangs- en manoeuvreerbassin

In het Zeegangs- en Manoeuvreerbassin testen we schepen op volle zee. Rechtvooruitvarend maar ook tijdens manoeuvreren.

Deze manoeuvreerproeven doen we om de wendbaarheid en koersstabiliteit van schepen te testen. Het bassin is 170 meter lang en wel 40 meter breed zodat we zigzagmanoeuvres en draaicirkels kunnen maken.

Golven

Dit bassin heeft aan twee zijden golfopwekkers. Door de golfflappen onafhankelijk aan te sturen, kunnen we vele soorten realistische golven maken. Want op zee heb je niet alleen hoge of lage golven, maar ook korte en lange golven, schuine golven en golven uit meerdere richtingen tegelijk. De meeste proeven in golven worden uitgevoerd in onregelmatige golfpatronen. Proeven in regelmatige golven gebruiken we om belangrijke achtergrondinformatie te verkrijgen.

zeegangsenmanoeuvreerbassin-1

Vrijvarend model

De meeste proeven worden uitgevoerd met een vrijvarend model dat dus niet aan de sleepwagen is bevestigd. Deze modellen varen dus zelf, en zijn voorzien van een motor en schroeven, actieve roeren en eventuele stabilisatiesystemen. Het vrijvarende model wordt tijdens een proef actief gevolgd door de sleepwagen, het meet- en observatieplatform volgt het model zowel in langs- als dwarsrichting. Via de wagen boven het model wordt gezorgd voor de toevoer van stroom en voor het verzamelen van de gemeten signalen.

Tijdens proeven meten we vaak het gedrag, de golfklappen en de stuwkracht van de schroef. Bij speciale projecten meten we ook de krachten op specifieke onderdelen van het schip, zoals de buigende momenten in de romp, de krachten op de roeren en de kimkielen en bij snelle schepen de krachten tussen het voor- en achterschip.

Zeeziek

Met al deze metingen proberen we antwoorden te krijgen op de vraag van de klant. Want deze wil weten hoe het schip zich beweegt in golven zodat de passagiers aan boord niet ziek worden. Maar ook of de golven over de boeg slaan, of de motor sterk genoeg om tegen een storm in te varen, en of een schip niet omslaat bij een scherpe bocht. Want ook hier staat veiligheid voorop.

Lees meer

Wist je dat

de golfopwekkers in het Zeegangs- en manoeuvreerbassin wel 330 flappen hebben om allerlei soorten golven mee te maken?

In beeld

Deel deze pagina