10

Offshorebassin

In het Offshorebassin doen we ondezoek naar het gedrag van offshore-constructies op zee, zowel vaste als drijvende. Tijdens de open dag bezoek je hier de Oceaan van de toekomst.

In het Offshorebassin worden golven, wind en stroom op schaal nagebootst middels golfopwekkers, windventilatoren en stroomkanalen. Het bassin heeft een diepte van 10,2 meter, de vloer kan op iedere willekeurige diepte worden ingesteld. Dankzij een extra diepe put van 20 meter kunnen we ook de omstandigheden in ultradiep water simuleren.

Oceaan van de toekomst

De toekomst van Nederland ligt op het water. Het oppervlak van onze blauwe planeet bestaat immers voor 70% uit water! Daarom laten we je zien hoe wij kunnen bijdragen aan een duurzaam gebruik van de zee. We nemen je mee in een toekomst van autonoom en emissieloos varende schepen, drijvende eilanden en windmolens, zonnecelcentrales en zeewierboerderijen op zee.

Veiligheid

Vaste en drijvende constructies, zoals platforms en tankers, voeren op zee complexe operaties uit. Bijvoorbeeld tijdens de winning en overslag van olie en gas en baggerwerkzaamheden. Hierbij speelt veiligheid een grote rol. Veel constructies zijn via afmeerlijnen aan de zeebodem verankerd en liggen dus permanent afgemeerd op zee. Het is daarom belangrijk te weten hoe deze constructies zich gedragen in golven, wind en stroom zodat ze de zwaarste stormen kunnen doorstaan. Dus: wat zijn de bewegingen van en de krachten in de constructie?

Er wordt in steeds dieper water geboord waardoor vaste constructies steeds vaker plaats maken voor drijvende. Ook hier is de veiligheid van  groot belang en is kennis over bewegingen en krachten cruciaal. Ook bij de ontwikkeling van windmolenparken op zee, met vaste en drijvende windmolens, is MARIN via onderzoek nauw betrokken.

Lees meer

Wist je dat

we in dit bassin dankzij de extra diepe put wel tot 3 km ware diepte kunnen testen?

In beeld

Deel deze pagina